Jdi na obsah Jdi na menu
 


kabaret-plakat.jpg

 

PROGRAM

Úvodní scénka

J. Ježek          Nikdy nic                              - 30. léta 20. století           

Jan Škola, Kamil Kříž, Zdeněk Kůs, Jan Kubáč, Saša Malevič, Jiří Michálek

J. Ježek          Znám dona Juana              - 30. léta        Daniela Libichová

E. Ingriš        To není Praha                     - r. 1929         Vlaďka Koutníková,

Markéta Soukupová

V. Dubský     Černá káva                           - 30. léta        Hana Mokrišová

J. Beneš         Já nesmím nikam bez papá - r. 1933      Bára a Jan Školovi

J. Srnka         Modravé dálky                    - r. 1944         Vlaďka Koutníková

J. Beneš         Já bych chtěl mít tvé foto             - 30. léta        Zdeněk Kůs

Fr. Drdla       Vzpomínka                           - r. 1922         Ilona Glázrová

J. Stelibský   Telefonní fox                       - r. 1936         Klára Kozlíková, Jan Kubáč

V. David        Amíra                                    - r. 1922         Daniela Libichová

tančí - Šárka Oswaldová

J. Traxler      Padají hvězdy s nebe          - 30. léta        Vlaďka Koutníková

V+W+J.J.      Římské lázně                       - 30. léta        Markéta Soukupová Jan Škola

M. Laparcerie Moje srdce housle jsou   - r. 1935         Lenka Trnková

R. Fall            Co děláš při tanci                - r. 1925         Vlaďka Koutníková

K. Vacek        Cikánka                                - r. 1932         Klára Kozlíková

O. Strauss     Ženy, my činíme krásným svět - r. 1929 Markéta Soukupová

J. Beneš         Perníkové srdíčko              - r. 1933         Monika Bublíková

Ch. Balling    Konference na gymnaziu v Kocourkově - r. 1917

Zdeněk Kůs / Ed. Bass,   

Kamil Kříž, Jan Kubáč, Jan Škola,

Saša Malevič, Hana Mokrišová

R. Benatzky Nespoutané ruce                 - r. 1936         Lenka Trnková

K. Hašler       Vltava                                    - 30. léta        Vlaďka Koutníková,

Klára Kozlíková

H. Harden     Pusa sem, pusa tam!          - r. 1936         Zdeněk Kůs

J. Pazeller     Vrať mi mé lásky čas!        - r. 1912         Ilona Glázrová

Fr. Svojík      Láska je fata morgána       - r. 1944         Lenka Trnková, Monika Bublíková,

Klára Kozlíková, Bára Školová, Daniela Libichová, Markéta Soukupová,

Eliška Krejzová

Anonym        Pražský magistrát               - r. 1848        pánové

J. Stelibský   Je jenom jedna Praha        - r. 1937         Vlaďka Koutníková,

 Markéta Soukupová a všichni účinkující

 

Klavírní doprovod a korepetice - Olena Janočková

Tance a pohybová spolupráce - Šárka Oswaldová

Výtvarná spolupráce - Zdeněk Kůs a Lucie Zrůstová

Oblékla a nastudovala - Jana Scholzeová

Přejeme příjemný večer

Volební program Kulturně – historického spolku Malá Veleň / 2018 - 2022

 

Jsme nepolitická strana a v dalším čtyřletém volebním období chceme:

              

 vybudovat multifunkční zónu u kulturního domu. Odkoupit dům č. 4, provést demolici, na pozemku za ním vybudovat hřiště pro kulturní a sportovní akce. Před kulturním domem zřídit parkoviště a celou zónu oddělit od silnice bezpečnostními prvky.

 

… vybudovat malé dětské hřiště v Soutěskách.

 

… realizovat vybudování přechodů pro chodce na hlavní silnici u autobusových zastávek. Doplnit zpomalovací semafor.

 

… na autobusových zastávkách v obou směrech instalovat jednoduché lavičky a přístřešky proti dešti. Na cyklostezce umístit lavičky a odpadové koše.

 

zlepšovat postupně vzhled obce - chodníky,  zábradlí, zastávky. Likvidovat křoviny, nálety.

 

zlepšit vzhled a využití kulturního domu, pokračovat v jeho rekonstrukci, zajistit lepší akustiku velkého sálu.  Pořádat zde besedy, koncerty, Den matek, Den dětí, Den úcty ke stáří, Mikulášskou. Obnovit vítání občánků a našim novým občánkům přispět do života finanční částkou. K významným jubileím, výročím a událostem zajistit důstojné blahopřání.

 

… organizovat autobusové zájezdy na kulturní akce.

 

průběžně sledovat možnosti financování, zajistit investiční akce v obci z dotačních zdrojů i v okrajových částech obce - např. protipovodňová opatření, kanalizace, veřejné osvětlení, opravy silnic, chodníků, hřiště, úprava zeleně, zázemí pro volnočasové aktivity apod. Hledat příklady financování u srovnatelně velkých  obcí, kterým se získávání dotací daří realizovat. Více spolupracovat se starosty okolních obcí.

 

na budovu Obecního úřadu umístit schránku na dotazy, připomínky a návrhy, na které bude starosta obce nebo pověřený zastupitel v zákonné lhůtě odpovídat. Starosta (nebo místostarosta) bude v úředních hodinách vždy na Obecním úřadu. Umístit veřejné vývěsky na frekventovaná místa (v Jedlce) a na všechny umístit  aktuální informace.

              

… aktualizovat a pravidelně doplňovat  www stránky Obecního úřadu. Obnovit práci komisí. Zpravodajem Obecního úřadu bude také Veleňáček s aktuálními informacemi zastupitelů. Zveřejnit termínovaný plán veřejných zasedání.

 

Veleňáček 16/2018

 

tur.stezka-2016.jpg

Turistická naučná stezka – Benešov n.Pl. – Ovesná – Jedlka – M. Veleň

 

Práce na trase pokračují. Byla zpřístupněna „Medvědí“ vyhlídka na Dubovém vrchu – Eichbergu. Během několika dní bude osazena lavičkou a tabulí s popisem jejího výhledu. 

stezka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohlednice Jedlky je v prodeji za 6,-Kč

563-jedlka.jpg


historie-obce.jpg

 

 

 

 

 

 

 

NOVÁ publikace o historii obce:

4. doplněné vydání

 

200 stran formátu A4,

kroužková vazba 

320 reprodukcí, 

V prodeji za  400,- Kč.

Nutno objednat 2 týdny předem

Informace a prodej : Jaroslav Dostál,

Malá Veleň 29

tel.: 607 583 271,

e-mail.: mala-velen @seznam.cz

 

 

 

   kostel-jedlka.--2-.jpg

 

 

Na požádání otevřeme kostel kdykoliv zdarma.

tel.: 607 583 271, e-mail: mala-velen@seznam.cz

 

kostel-jedlka.jpg

 Poštovní pohlednice kostela sv. Anny v Jedlce

Cena: 4,- Kč

Možno zaslat poštou.

 

Prodej a info: Jaroslav Dostál, Malá Veleň 29, 405 02 Děčín 2

tel.: 607 583 271, e-mail:  mala-velen@ seznam.cz

 


 

pf-2015--2-.jpg

 

Individuální prohlídky

můžete domluvit kdykoliv na tel.:  607 583 271

nebo na e-mailu: mala-velen@seznam.cz.

 

 


 

Jsme nepolitické sdružení, které chce především mít na zřeteli zájmy obyvatel naší obce. 


Proto chceme …

… průběžně sledovat možnosti a zajistit financování

investičních akcí v obci z dotačních zdrojů jak národních, tak i evropských - např. protipovodňová 

opatření, kanalizace, opravy silnic, chodníků, hřiště, úprava zeleně, zázemí pro volnočasové aktivity 

apod. Chceme věnovat pozornost i okrajovým částem obce (Soutěsky, část u továrny NIKOH) a aktuálně 

řešit jejich připomínky a dotazy.

… nezvyšovat poplatky za odpad a za vodu,

pokračovat ve třídění odpadu a opravit části vodovodního řádu, které jsou zastaralé a kde hrozí 

poruchy. 

… zajistit odvoz velkoobjemového odpadu

do sběrného dvora multikárou od obyvatel, kteří nemají možnost vlastního odvozu. Zajistit odvoz 

recyklovaného odpadu z míst, kam nezajíždí nákladní auto pro recyklovaný odpad.

 … zlepšovat postupně vzhled obce, 

která je velmi zarostlá různou zelení a nálety. Prořezat keře kolem cest a chodníků, kolem potoka, 

v případě potřeby se domluvit na redukci náletových dřevin a zeleně s majiteli soukromých pozemků.

Provést opravy chodníků a místních cest. Zajistit pro nezaměstnané víc možností uplatnit se při těchto 

úklidových pracích a opravách v obci. Zveřejnit možnost zapůjčení obecního technického zařízení

občanům.

… zajistit vyčištění, prohloubení koryta řeky,

kde by potom mohlo protékat víc vody a snížilo by se nebezpečí záplav. Zajistit vhodnou regulaci toku a 

ochránit tím při velké vodě domy u řeky v Soutěskách. Vyčistit koryto a okolí potoka v Malé Veleni u 

zastávky.

… zajistit zhotovení informačních panelů

v každé části obce, kde by byla pro návštěvníky vyznačena zajímavá místa.

 … zlepšit komunikaci mezi zastupiteli a obyvateli obce

po celé volební období. Pravidelně informovat občany o činnosti obecního úřadu, o práci zastupitelů, 

předsedů komisí, např. na internetových stránkách obecního úřadu (internetové stránky obce 

aktualizovat), na vývěsních plochách i ve Veleňáčku, který by měl být současně zpravodajem obecního 

úřadu.

… zveřejnit seznam zastupitelů (předsedů komisí, či výborů)

a konkrétní termíny, kdy je možné jednotlivé zastupitele zastihnout na obecním úřadu, nebo jejich 

telefonní kontakt pro dotazy a připomínky občanů. Zveřejnit výši platů a odměn zastupitelů. Občané 

budou moci sami posoudit, zda jejich odměna odpovídá odvedené práci. 

… vzít na vědomí, že v naší obci žijí i lidé starší, 

důchodci nebo občané se zdravotními problémy a zajistit pro ně odpovídající služby - možnost nákupů, 

zajištění služeb podle jejich požadavků, v případě potřeby i jednorázově.

… k významným jubileím, výročím a událostem 

zajistit důstojné blahopřání (v místě bydliště, na obecním úřadu nebo i v kulturním domě). 

Obnovit vítání občánků a našim novým občánkům přispět do života finanční částkou.

… zajistit lepší vzhled a využití kulturního domu.

Opravit interiér i exteriér tak, aby slova „kulturní dům“ v jeho názvu nebyla jen formalitou. Po výměně 

oken a zateplení zajistit lepší akustiku velkého sálu, vrátit do interiéru čtyři původní originální 

velkoplošné obrazy a doplnit další obrazy nebo fotografie. Chceme, aby tento dům byl objektem, který 

by důstojným způsobem reprezentoval naši obec, aby zde bylo možné pořádat setkání, besedy, 

koncerty, vystoupení skupin, Den matek, Den dětí, Mikulášskou atd.

… vybudovat multifunkční zázemí pro sportovní i kulturní činnost na louce za školou. 

Vyrovnat pozemek, na stráni vybudovat lavičky, zpevnit přístupovou cestu na plochu a instalovat 

elektrickou přípojku. Zlepšit kulturní i sportovní aktivity (například možnost dotovaných vstupenek na 

kulturní i sportovní programy, společné autobusové výlety za kulturou, za sportem atd).

… zajistit převod bývalého pozemku chovatelů u zastávky 

na obec, zlegalizovat chatu, která je tam postavená a nabídnout k pronájmu jako stálé nebo příležitostní 

místo s občerstvením. Prostor potom využívat pro různé společenské aktivity. Odstranit náletové křoviny 

u vstupu na pozemek.

… zajistit odpovídající dopravní značení 

na všech místních komunikacích. Vyřešit problém každodenního parkování na místních komunikacích. 

Zlepšit kulturu cestování - na autobusových zastávkách v obou směrech instalovat např. jednoduché 

lavičky, přístřešek, realizovat vybudování přechodu pro chodce v Jedlce na hlavní silnici v prostoru 

autobusové zastávky.

… cyklostezka v Soutěskách pod skalou -

vyjednat s majitelem pozemku, kde měla původně cyklostezka procházet, podmínky pro její zprovoznění 

(pronájem, vykoupení pozemku). Její část pod skalou je pro cyklisty velmi nebezpečným úsekem. Připojit 

se k zákazu jízdy kamionů mezi Děčínem a Benešovem n. Pl.

 

 

V listopadu 2012 byla vydána publikace : 

 

Historie kostela sv. Anny v Jedlce od roku 1900 do současnosti

 

Obsahuje 70 stran formátu A5 a 100 vložených fotografií.

 

Cena 80,- Kč
 

. Informace o prodeji, případně zaslání poštou na tel.: 607 583 271 nebo e-mail: mala-velen@seznam.cz.

 

 


 

 Kulturně-historické sdružení nabízí k prodeji

 -magnetky FINESA s motivem obce (sběratelská kolekce, rozměry 85mm x 65mm)

 

plech.magnety--2-.jpg

 

 plech.magnety--1-.jpg

 

 

 

 

 

 -turistický suvenýr (dřevěné kolečko o průměru 5cm a tloušťce 1cm s vypalovaným motivem)  

  

 

turist.suvenyr-jedlka.gif

 

 

 
Oba upomínkové pedměty jsou v prodeji na adrese :
Jaroslav Dostál, Malá Veleň 29 , 405 02 Děčín ( možno zaslat i poštou )
      nebo v restauraci U Madony v Jedlce ( vedle kostela ).
 
Cena za magnet je 60,-Kč, za přívěšek 25,-Kč.
 

 

 

 

kostel_srpen_2011_-5-.jpg

 

 

Kostel Sv. Anny v Jedlce u Děčína

            V roce 2012 jsme si připomněli 778. výročí založení kostela Sv. Anny v Jedlce u Děčína. V první polovině roku byla provedena jeho kompletní oprava . Začínalo se s  opravou a výměnou střešních trámů, byla položena nová krytina , nové okapy a svody. Kolem celého kostela byl vybudován odvodňovací systém. Objekt má novou fasádu v odstínech od šedomodré k bílé. Vitrážová okna byla opravena již v minulém roce, před tím byly rekonstruovány sluneční hodiny na věži.

            V interiéru byla provedena oprava stropu a kompletní vymalování  ve světle okrovém odstínu. Barevně zvýrazněné jsou pilíře, které kdysi podepíraly gotickou klenbu. Všechny dveře v objektu byly buď restaurovány, nebo zhotoveny nové. V celém kostele byla provedena nová elektroinstalace. Opravu prováděla firma Allkon z Meziboří, investorem byl správce kostela , Mgr. Marcel Hrubý. Náklady na opravu dosáhly 12 mil. Kč.

           

 

 

 

 

Oprava železnice

15. 5. 2011

V dubnu 2011 proběhla oprava železničního svršku a propustků, které poškodila povodeň z r. 2010.

 

Slavnostní svěcení restaurovaných varhan

18. 10. 2009

Jedlka u Děčína, 10. 10. 2009 10 hodin

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kulturní akce | Fotografie: Svěcení restaurovaných varhan | Komentářů: 0

Annenská pouť

27. 7. 2009

26.6.2009 uspořádalo KHS spolu s dalšími organizátory pouť u příležitosti 775. výročí založení kostela v Jedlce.

 

Pozvánky od skupiny BEL CANTO

13. 5. 2008

Mladí pěvci z Bel Canto Ústí nad Labem si dovolují pozvat naše občany na své vystoupení v Jedlce a v Benešově nad Ploučnicí
 

Kostel - z publikace E. Nedera 1903

27. 4. 2008

E. Neder vydal v roce 1903 brožuru o historii kostela v Jedlce.
Tato publikace byla psána ŠVABACHEM . Obsahuje 40 stran formátu A5 textu.
Zde je k nahlédnutí část českého překladu.
 

Společenský ples 18.4.2008

18. 4. 2008

 
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kulturní akce | Fotografie: Společenský ples | Komentářů: 0

Historie Veleňáčku

14. 3. 2008

Občasník Veleňáček začal vycházet formou nástěnných novin v roce 1977 a téměř 40 let tak informuje občany o dění ve vesnici.
 

 

Hřbitov

9. 3. 2008


 

Restaurace, pohostinství, občerstvení....

9. 3. 2008

 
 

Kostel

9. 3. 2008

 
 

Koncert Bel Canto 28.12.2012

Fotografie